Legislatie
Legislatie


LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)
privind regimul deseurilor*ORDIN nr. 269 din 14 martie 2017
privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicament


 

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 


ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

Autorizarea privind securitatea la incendiu

Autorizarea privind securitatea la incendiu

Legea 162 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Legea 162/2014

Legea farmaciei nr 266/2008 actualizată

Legea farmaciei nr 266/2008 actualizată
N
orme